Kişisel Verilerin Korunması Sosyal Medya Platformlarında Verilerinin Paylaşılmasına Onay Veren Hastalar için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre PROF. DR. BÜLENT DİNÇ (Bundan sonra “Doktor” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de siz değerli misafirlerimize şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Doktor tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Kliniğimizde tedavi gören ve tanıtım amacıyla sosyal medya platformlarında paylaşım yapmamız adına fotoğrafının çekilmesine ve sosyal medya platformlarında paylaşılmasına onay veren siz değerli hastamız, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Doktor] veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

  • Görsel İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf) verileriniz

 

 

 

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (Anılan kişisel verilerinizin elde edilmesi, sosyal medya platformlarında paylaşılması ve saklanması yoluyla kliniğimiz tanıtım süreçlerinin yürütülmesi) Amacıyla

 

KVKK Md. 5/1: Açık rızanıza istinaden

 

 

 

(Belli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayalı, özgür iradeyle vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden verileriniz işlenmektedir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kimlik(Ad-Soyad),

 

  • Hukuki İşlem ( İmza, Açık Rıza Beyanı ve İmza Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Açık rızanızın yazılı olarak alınması ve saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

(Açık rızanızı ispat edebilmek adına yazılı beyan almamız olası bir denetimde veri sorumlusu olarak hakkımızın korunmasını sağlayacaktır.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; m.9’da belirtilen şartlar çerçevesinde veri merkezi yurtdışında olan sosyal medya platformlarına aktarılacak, sosyal medya aracılığıyla alenileştirilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; fotoğraf kaydınızın alınması yoluyla yarı otomatik yöntemle elde edilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

  • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde info@drbulentdinc.com e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.


 

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

  • Talep konunuzun,

Doktor, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

kisisel-verilerin-korunmasi-web-sitesi-ziyaretcisi-icin-aydinlatma-metni
Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi Ziyaretçisi için Aydınlatma Metni

Devamını Oku
kisisel-verilerin-korunmasi-klinigimiz-hastalari-aydinlatma-metni
Kişisel Verilerin Korunması Kliniğimiz Hastaları Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Prof. Dr. Bülent Dinç (Bundan sonra “Doktor” olarak anı…

Devamını Oku
kisisel-verilerin-korunmasi-oneri-formunu-dolduran-hastalar-icin-aydinlatma-metni
Kişisel Verilerin Korunması Öneri Formunu Dolduran Hastalar için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Prof.Dr.Bülent Dinç (Bundan sonra “Doktor” olarak anıla…

Devamını Oku

Ne Aramıştınız?